Deklaracija Građanskog saveza za promjene otvorena je za sve dobronamjerne političke subjekte kojima je crnogorska državnost neupitna, i koji su protiv Demokratske partije socijalista, poručila je poslanica Socijaldemokratske partije, Draginja Vuksanović.

 Građanski savez za promjene, koji čine SDP i Demos, prezentovao je u petak Deklaraciju o promjenama koja, kako je saopšteno, predstavlja osnovni programski dokument na kojem će se bazirati kampanja tog Saveza na izborima u Podgorici.

Vuksanović je agenciji MINA kazala da je ključna poruka Deklaracije koju su ponudili ujedinjavanje svih građanskih, progresivnih snaga u cilju ostvarivanja promjena u Crnoj Gori.

„Većina građana danas, uključujući i one koji glasaju vladajuću partiju, veoma dobro razumije i prihvata činjenicu da mora doći do političkih promjena. Jednostavno, konzervirano stanje koje DPS drži nepromjenljivim više nije održivo“, smatra Vuksanović.

Prema njenim riječima, već dugo vremena razvoj Crne Gore ne karakterišu dinamične promjene, već ih vladajuća oligarhija simulira u cilju samoodržanja na vlasti.

„Ovu sliku, koja je jasna svim građanski orijentisanim ljudima u Crnoj Gori, Deklaracija jednostavno prepoznaje i jasno staje na stranu građana, a protiv otuđene partijske elite“, istakla je Vuksanović.

Deklaracija, kako je navela, počiva na deset ključnih principa koji se međusobno prožimaju i na kojima treba graditi buduće političko djelovanje.

Ti principi, pojasnila je Vuksanović, uključuju ostvarivanje ideje građanskog društva, za šta je potrebno građansko jedinstvo bazirano na jasnoj viziji političkih promjena.

„Nema sumnje da je većina građana za promjene. Ono što jeste novina, međutim, u ovoj Deklaraciji jeste jasna vizija društva koje treba zajedno da gradimo nakon tih promjena“, kazala je Vuksanović.

Ona smatra da je jedan od najvećih problema u dosadašnjem djelovanju konzervativne opozicije bio radikalna kritika DPS-a, „bez jasne vizije o tome šta ćemo mi zapravo uraditi i kakvo društvo ćemo izgraditi nakon promjena“.

Ta slabost je, prema riječima Vuksanović, rezultirala umanjenim efektom opozicionog djelovanja, zato što je ostavljala prostor DPS-u za širenje straha, i zato što građani ne žele samo da budu protiv nečega, nego žele i da iskažu stav o tome za kakvo društvo se bore.

„To je vizija koju ova Deklaracija nudi, i ona počiva na negiranju tiranije prividno slobodnog tržišta koje se koristi kao mehanizam bogaćenja partijske elite. Ona promoviše kreiranje društva koje počiva na principima socijaldemokratskih ideala, a to su prvenstveno solidarnost i socijalna pravda“, precizirala je Vuksanović.

Ona je istakla da, osim smjene DPS-a, treba ojačati institucije, posebno njihovu autonomiju, izvršiti departizaciju, razvlastiti plutokratiju, i uvesti autentičnu demokratiju koja je danas, kako je navela, na velikom iskušenju.

„Ključno je da ne možemo da vodimo ekonomsku politiku koja počiva na nekontrolisanoj zloupotrebi državnih resursa zarad bogaćenja partijske elite. Ono što moramo da napravimo jeste socijalno odgovorna ekonomija u kojoj se resursi koriste na način da budu bogatiji građani, a ne otuđena elita“, smatra Vuksanović.

Na pitanje da li je Deklaracija pripremljena samo za lokalne izbore, ili će ona biti jedan od programskih dokumenata i nakon 27. maja, ona je kazala da taj dokument nema dnevnopolitički karakter.

 „Već joj je cilj da programski i logistički predstavlja platformu svekolikog građanskog opozicionog političkog djelovanja. Takođe, i posebno važno, da pruži jasnu viziju društva koje ćemo graditi nakon smjene DPS-a“, rekla je Vuksanović.

Kako je kazala, svako ko pročita Deklaraciju, nedvosmisleno će uvidjeti da je napisana upravo na način da obezbjeđuje dugoročno političko djelovanje, a ne samo djelovanje za ove ili bilo koje izbore.

Istovremeno, dodala je Vuksanović, ona sadrži nekoliko strateški ključnih stvari.

“Prvo, jasnu distinkciju između nas, slobodnih građana, i njih – otuđene partijske elite. Cilj je da Crnom Gorom vladamo mi, građani, a ne otuđena partijska elita”, kazala je Vuksanović.

Prema njenim riječima, ekonomska vizija razvoja koju vodi otuđena partijska elita počiva na “pljački državnih resursa zarad ličnog materijalnog interesa”.

“Dok je ekonomska vizija koju nudimo mi zasnovana na ideji socijalno odgovorne ekonomije koja počiva na principima solidarnosti i socijalne pravde”, dodala je Vuksanović.

Ona je naglasila da su, za uređenje društva po mjeri građana, a ne po mjeri otuđene partijske elite, potrebne promjene. “To je ključno u ovom političkom trenutku i to je projekat kojim će slobodni građani, u narednom periodu, upravljati, sve do smjene DPS-a”.

Na pitanje da li će Deklaracija biti ponuđena i drugim političkim subjektima na potpisivanje i kojim, ona je kazala da je taj dokument otvoren “za sve dobronamjerne partije i političke subjekte, ali još više za sve građane koji podržavaju principe na kojima ona počiva”.

Ključna je, kako je kazala, iskrenost u podršci Deklaraciji.

“Oni koji je potpišu prihvataju i vjeruju u njene principe, a to znači da dijele viziju slobodne ujedinjene Crne Gore u kojoj su na vlasti građani, a ne otuđena elita, i zemlje koju ćemo graditi na principima socijaldemokratskih ideala solidarnosti i socijalne pravde”, pojasnila je Vuksanović.

Upitana na koga su od opozicionih kolega mislili kada su, na neki način, u Deklaraciji zjednačili vlast i dio opozicije, Vuksanović je kazala da “rob ne može biti rob ako gospodara svoga nema, niti gospodar može gospodar biti ako roba svoga nema”.

“DPS ima svoj antipod u opozicionom polju, i oni su zajedno konzervirali političku scenu sprječavajući promjene. Dokle god DPS brani nezavisnu Crnu Goru od snaga koje potencijalno tu nezavisnost dovode u pitanje, na ovom strahu od gubitka države oni će dobijati podršku”, precizirala je Vuksanović.

Ona je naglasila da sve partije i politički subjekti koji “igraju ovu igru sa DPS-om, ne priznavajući crnogorsku državnost, pothranjuju strah građana i direktno su u funkciji održavanja vlasti DPS-a”.

“U ovoj igri, i jedna (DPS) i druga strana (konzervativna opozicija) igraju postreferendumsku igru, pa se svaki izbori predstavljaju kao referendum na kome DPS brani državu od antidžavnih elemenata”, smatra Vuksanović.

Kako je navela, ta poluga je štetna i treba je slomiti, a onog trenutka kad se to desi na scenu stupaju slobodni građani koji će preko svojih demokratskih predstavnika voditi Crnu Goru.

Vuksanović je kazala da treba da bude kristalno jasno da slobodni građani vole svoju zemlju, oni će braniti crnogorsku državnost, ali su protiv DPS-a i načina na koji oni vrše vlast.

“Prema tome, na našoj strani su svi kojima je crnogorska državnost neupitna, a koji su protiv DPS-a. Uvjereni smo da je ovakvih građana dovoljno da izvedemo promjene o kojima govorimo u Deklaraciji”, poručila je ona.

Vuksanović je naglasila da građanima mora biti jasno da biti protiv DPS-a ne znači biti protiv crnogorske državnosti, “i to je najveća zamka koju je DPS u postreferendumskom periodu postavio a koju, na žalost, neki opozicioni subjekti pothranjuju”.

“Evo mi te opozicione subjekte pitamo – kako treba da izgleda Crna Gora nakon smjene DPS-a? Neka ponude sliku kao što smo je mi ponudili, a to je jačanje državnosti, evrointegracija i stvaranja socijaldemokratske države”, navela je Vuksanović.

Ona je pozvala te opozicione subjekte da kažu koja je njihova vizija.

“Neka kažu deklarativno. Ako je i njihova vizija jačanje državnosti, onda možemo svi biti u zajedničkom frontu. Ako to nije slučaj, oni ne mogu imati podršku građanske Crne Gore”, poručila je Vuksanović.