IZBORNI PROGRAM KOJI STVARNO DONOSI

Draginja Vuksanović

U Baru je završila Osnovnu školu i gimnaziju društveno-jezičkog smjera. Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1996. i diplomirala je na istom u junu 2000 god. sa prosječnom ocjenom 10…